Success projects


Below are works already done in different locations. A photo of the project as well as a title and a brief description can be seen.

Veciñas de Vigo Sociedade Cooperativa Galega de Vivendas

Veciñas de Vigo Sociedade Cooperativa Galega de Vivendas

Participación no equipo xestor.

288 vivendas de protección autonómica (anexos e locais comerciais). PARCELA XVI adxudicada en concurso publico convocado polo IGVS no ano 2002. Obtención da Califación Definitiva de VPA o 27/07/2006.


Eduardo Chao III Sociedade Cooperativa Galega Veciñal

Eduardo Chao III Sociedade Cooperativa Galega Veciñal

192 VIVENDAS DE PROTECCIÓN AUTONÓMICA (ANEXOS E LOCAIS COMERCIAIS) Parcelas P-XIX e XX adxudicadas definitivamente por resolución de 27 de setembro de 2007 tras concurso público convocado polo INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO no ano 2006.

Baiona Sociedade Cooperativa Galega de Vivendas

Baiona Sociedade Cooperativa Galega de Vivendas

En disolución

17 vivendas de protección autonómica de prezo xeral e anexos. Parcela 7 UEU nº 4 adxudicada definitivamente por resolución da Alcaldía de Baiona de data 12/02/2007 tras concurso público convocado en DOGA num. 226 de 23/11/2006. Declaración definitiva de VPA no 2010.

Sociedade Cooperativa Galega A Colmea

Sociedade Cooperativa Galega A Colmea

13 vivendas libres (anexos e locais comerciais). Parcela propiedade dos socios cooperativistas por compravenda. Constituida o 19/01/2005. Adxudicación das vivendas no 2008.Veciñas de Vigo Sociedade Cooperativa Galega de Vivendas

A Carnocha Sociedade Cooperativa Galega de Vivendas

25 vivendas de protección autonómica de prezo xeral e anexos. Parcela Z-12 do Parque Residencial do Ofimático, en Eirís, en A Coruña.


San Paio SCGV

San Paio SCGV

32 vivendasde protección autonómica en réxime de adxudicación e de aluguer, anexos e local comercial. En proceso de construcción, con obtención de licenza de obra en Setembro do 2017.

Our clients’ testimonials